English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Cymraeg

Croeso i wefan Welsh Housing Quarterly (WHQ). Bydd pob rhifyn o WHQ ar gael ar y wefan cyn gynted ag y daw’r copi print o’r wasg.

Gall pawb gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r wefan hon heb danysgrifio. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn tanysgrifio i’r cylchgrawn y gallwch ddarllen yr holl erthyglau yn WHQ ar y wefan hon – gweler sut i danysgrifio >>

WHQ yw’r unig gylchgrawn tai ac adfywio ar gyfer Cymru ac ynglŷn hi. Gyda’i swyddogaeth unigryw a’r farchnad sydd o fewn ei gyrraedd, mae WHQ yn cynnig cyfle allweddol i hysbysebwyr a noddwyr >>

Ein gobaith yw mai’r wefan hon, yn y man, fydd y lle cyntaf y bydd pobl yn troi ato i ddarganfod beth sy’n digwydd ym maes tai ac adfywio yng Nghymru. Gobeithio y byddwch yn ymweld â’r wefan yn gyson ac yn rhoi gwybod i ni sut y gallwn wella pethau.


Yr erthyglau Cymraeg diweddaraf

Issue 116: Diweddariad polisi

Datblygiadau polisi mewn rhannau eraill o’r DU Y DU Dim newyddion am rewi budd-daliadau yn y rownd wariant Yn ei rownd wariant ym mis Medi, cyhoeddodd Canghellor y DU, Sajid Javid, y gwelir cynnydd mewn cyllidebau adrannol yn unol â… Darllenwch fwy »

Issue 115: Cynnal y sgwrs

Y gweinidog tai a llywodraeth leol, Julie James, yn dweud wrth Jules Birch am ei blaenoriaethau yn sgil yr adolygiadau annibynnol o’r cyflenwad tai fforddiadwy a datgarboneiddio tai. Mae’r cyfnod cyn toriad yr haf bob amser yn un prysur i… Darllenwch fwy »

Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »