English | Cymraeg Tel: 029 2076 5760 Connect: Twitter

Cymraeg

Croeso i wefan Welsh Housing Quarterly (WHQ). Bydd pob rhifyn o WHQ ar gael ar y wefan cyn gynted ag y daw’r copi print o’r wasg.

Gall pawb gael mynediad i’r rhan fwyaf o’r wefan hon heb danysgrifio. Fodd bynnag, dim ond os ydych yn tanysgrifio i’r cylchgrawn y gallwch ddarllen yr holl erthyglau yn WHQ ar y wefan hon – gweler sut i danysgrifio >>

WHQ yw’r unig gylchgrawn tai ac adfywio ar gyfer Cymru ac ynglŷn hi. Gyda’i swyddogaeth unigryw a’r farchnad sydd o fewn ei gyrraedd, mae WHQ yn cynnig cyfle allweddol i hysbysebwyr a noddwyr >>

Ein gobaith yw mai’r wefan hon, yn y man, fydd y lle cyntaf y bydd pobl yn troi ato i ddarganfod beth sy’n digwydd ym maes tai ac adfywio yng Nghymru. Gobeithio y byddwch yn ymweld â’r wefan yn gyson ac yn rhoi gwybod i ni sut y gallwn wella pethau.


Yr erthyglau Cymraeg diweddaraf

Issue 131: Diweddariad polisi

DATBLYGIADAU POLISI MEWN RHANNAU ERAILL O’R DU CYMRU A LLOEGR Gollwng cynllun effeithlonrwydd ynni preifat Dileodd y Prif Weinidog Rishi Sunak gynlluniau i dynhau Safonau Effeithlonrwydd Ynni Isafswm (MEES) yn y sector rhentu preifat fel rhan o wrthgiliad o fesurau… Darllenwch fwy »

Issue 131: Cyflwyno’r SATC newydd

Y gweinidog newid hinsawdd Julie James yn amlinellu’r cynllun i godi safonau tai cymdeithasol yng Nghymru. Ar droad y ganrif, cyflwynwyd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â landlordiaid cymdeithasol, ein partneriaid cyflawni, wedi buddsoddi… Darllenwch fwy »

Issue 130: Ceisio cydbwysedd

Julie James yn amlinellu camau gan Lywodraeth Cymru i helpu cymunedau cefn gwlad a Chymraeg eu hiaith yr effeithir arnynt gan dai haf, llety gwyliau, a chartrefi gwag. Mae Cymru’n wlad hardd a chroesawgar, sy’n falch o’i threftadaeth, ei diwylliant… Darllenwch fwy »

Sign up to our email newsletter

Every two months we'll email you a summary of the latest news & articles on the WHQ website. Better still, if you're a fully paid up magazine subscriber, you'll get access to the latest members-only articles as well.

Sign up for the email newsletter »

Looking to advertise in our magazine?

Advertising and sponsored features are a great way to raise your profile with our readership of housing and regeneration decision makers in Wales.

Find out more »